Värmepumpsinstallationer anpassar vi alltid efter kundens önskemål och behov och vi har inte låst oss vid ett märke utan installerar olika fabrikat. Vid alla värmepumpslösningar (luft-luft, luft-vatten eller bergvärme), så vi besiktigar alltid platsen för installationen och gör effektberäkningar för bästa resultat.
Bra garantivillkor och till privatpersoner kan eventuellt ROT-avdrag göras.
Service av alla typer av värmepumpar.
Service, installation och försäljning av vvs-utrustning såsom elpannor, pumpar, ventiler, styr- och regler och dylikt.


        För offert, service eller frågor:

        070-743 07 97 eller
    info@coldfinger.se

Exempel på luft/luft värmepump/AC innedelar

Golvmodell

För placering på golv vid vägg t.ex. under ett fönster istället för en radiator

Väggmodell

Den vanligaste och oftast billigaste modellen. Placeras på lämplig vägg för bästa värmespridning.

Takkassett 

Kräver som regel ett undertak som den kan fällas in i. Finns med 2 eller 4 utblås riktningar.

Luft/luft värmepumpar

VP/AC

Nedan är exempel på fabrikat som vi installerar. Alla installationer är kundanpassade så vi erbjuder självklart andra fabrikat. För frågor och offert vänligen maila till info@coldfinger.se

Luft/vatten värmepumpar

Mitsubishi Hydrolution utedel

En split modell med separat utedel och innedel, alltså inget vatten i utedelen så det finns ingen frysrisk. En pålitlig modell som funnits i många år.

Mitsubishi Hydrolution Innedel

Komplett innedel med tillskottsvärme och varmvattenberedare.

NIBE 

Exempel på värmepump som dockas mot befintligt värmesystem. Finns i flera fabrikat och storlekar.

Berg/markvärmepumpar

Värmepump med inbyggd eller fristående varmvattenberedare. Komplett med installation och alla tillbehör. Flera fabrikat: NIBE. CTC. IVT/BOSCH