El-, styr och regler, vvs-arbeten och övrig teknisk fastighetsservice.
Ring eller maila för service och installation eller teckna ett serviceavtal för förmånliga priser och löpande underhåll.

Tel: 08-91 30 01.  info@coldfinger.se

Felanmälan för avtalskunder:
felanmalan@coldfinger.se