Välkommen till Coldfinger AB

Vi har lång erfarenhet av fastighetsteknisk service. Kyla, värme, värmepumpar, el, vvs och "vanlig" fastighetsservice är våra arbetsområden.
Genom samarbete med flera underentreprenörer inom bygg och ventilation så blir vi i stort sett heltäckande när det gäller service av fastigheter.
Geografiskt arbetar vi i Stockholm med kranskommuner.

FÖRSÄLJNING. INSTALLATION. SERVICE AV DET MESTA INOM KYLA OCH VÄRME.

Kyla

Restaurang-och storkökskyla, butikskyla,ismaskiner,luftkonditionering och kyla till livsmedelindustri.

Värme och Värmepumpar

Värmepumpar, elpannor,ventilation och fjärrvärmeanläggningar. vi utför även "vanliga" el-,styr och regler och vvs-arbeten.

El/VVS och Fastighetsservice

El-, styr och regler, vvs-arbeten och övrig teknisk fastighetsservice.

 eller ring oss 070-7430797